BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ SONRASI KURAKLIĞA DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ


Tatar M. Ö. , Çakaloğulları U. , Durmuş E., Aykut Tonk F.

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.198

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.198

Abstract

Ülkemizin önemli bir bölümünü içerisine alan, Akdeniz İklim özelliği gösteren bölgelerde, bahar aylarında meydana gelen düzensiz ve yetersiz yağışlardan dolayı, özellikle kışlık üretimde önemli kayıplar oluşmaktadır. Mevcut çalışmada, bu kritik döneme denk gelen çiçeklenme sonrası kurak koşulların, 16 ekmeklik buğday genotipi üzerine etkilerinin, çeşitli strese dayanıklılık indeksleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında, kontrol ve kurak koşullar olmak üzere iki farklı çevrede, 16 ekmeklik buğday çeşidi ile 2013-14 yetiştirme döneminde gerçekleştirilmiştir. Kuraklık uygulanacak parsellerin üzeri, Nisan ayından itibaren yağmur uzaklaştırıcı konstrüksiyon kullanılarak, ışığı geçiren polietilen malzeme ile kapatılmış ve kuraklık uygulaması hasat dönemine kadar devam ettirilmiştir. Kuraklık uygulanan parsellerde ortalama toprak nem içeriği, kontrol parsellerine göre, 0-20 cm profilde % 27.1, 20-40 cm profilde % 9.0 ve 40-60 cm profilde ise % 11.2 oranında daha düşük seyretmiştir. Ortalama dane verimi kontrol koşullarında 344.4 kg/da iken, kurak koşullarda % 12.1 düşüş göstererek 302.5 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Çeşitlerin çiçeklenme sonrası kuraklığa tepkileri, Strese Tolerans İndeksi (TOL), Strese Hassasiyet İndeksi (SSI), Oransal Verim Kaybı (RDY), Strese Dayanıklılık İndeksi (STI), Ortalama Verimlilik (MP) ve Geometrik Ortalama Verimlilik (GMP) parametreleri kullanılarak değerlendirilmiştir.