Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hasta Hazırlığı 3


ÖZER S.

2009 Güncelleme Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi&Kardiyoloji Hemşireliği, Bölgesel Eğitim Toplantısı, 06-09 Mart 2009, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 09 Mart 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye