Bir Fizik Tedavi Dal Merkezine Başvuran Postmenapozal Kadınların Osteoporotik Kırıklardan Korunma Ölçeği ile Değerlendirilmesi


AKPINA R VARER C., ÖZVURMAZ S., MANDIRACIOĞLU A.

2.ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 21 - 22 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text