Türkiye Evcil Sığırlarında (Bos taurus L.) İşkembe Siliyati Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Taksonomik Durumu ve Bulunuşu


GÖÇMEN B. , Öktem N.

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu), İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül 1996, ss.32

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.32