Mide Kanserli Hastalarda Rekürrens ve Sağkalıma Etki Eden faktörler


SEZER T. Ö. , AKTAŞ A., YILDIRIM H., ÜNALP Ö. V. , YOLDAŞ T. , FIRAT Ö. , ...More

30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 11 - 15 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey