Sturge Weber Sendromu ve neonatal status epilepticus: dirençli nöbetlerde levetirasetam başarısı


TANRIVERDİ S., TEREK D. , ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , TEKGÜL H. , KÜLTÜRSAY N.

20. Ulusal Neonatoloji KOngresi, Turkey, 15 - 18 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey