Sturge Weber Sendromu ve neonatal status epilepticus: dirençli nöbetlerde levetirasetam başarısı


TANRIVERDİ S., TEREK D. , ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , TEKGÜL H. , KÜLTÜRSAY N.

20. Ulusal Neonatoloji KOngresi, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye