5 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumları ile Ebeveynlerinin Tutumları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Karabay Ş. , Ası D. , Demir T.

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Okulöncesi dönemde çocuklar zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı sosyal duygusal uyum problemleri yaşayabilmektedir. Sosyal duygusal gelişim sürecinde ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocukla kurulan etkileşim sürecinde kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Ebeveynler ile kurulan bu ilişki biçimi çocuğun daha sonraki ilişkilerinde kullanacağı yeni iletişim örüntülerini oluşturmaktadır. Bu araştırmada, 5 yaş çocuklarının okuldaki sosyal duygusal uyumları ile ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcı grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş grubu 50 çocuğun 50 ebeveyni ve 4 öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, 5 yaş çocuklarının ebeveynlerine, çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmek için Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) uygulanmış, ayrıca çocukların sınıf ortamındaki sosyal duygusal uyumlarını değerlendirmeleri için öğretmenlerinden Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’ ni (MASDU) doldurmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, demokratik ebeveyn tutumu ile yetiştirilen çocukların okul ortamındaki sosyal duygusal uyumları yüksek bulunurken; otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumuyla yetişen çocukların okul ortamındaki sosyal duygusal uyumlarının düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: sosyal duygusal uyum, ebeveyn tutumu, okul öncesi eğitim

Preschool children may experience social emotional adaptation problems from time to time depending on various reasons. The child-rearing attitudes of parents in child’s social and emotional developmental course play critical role by the means of the process of child interaction. The form of these realtionships established with child builts the new communication patterns will be used in subsequent relationships. In this study, the relationships between 5 years old children’s social emotional consistency and their parents’ attitudes are aimed to evaluate. The current study is in correlational survey model. The working group comprised of 50 parents and 4 teachers of 5 years old in preschools. In this study, “Parental Attitude Scale” was used to measure parental attidutes of 5 years old and it was applied to 50 parents. To measure 5 years olds’ social emotional cosistency, “Marmara Social Emotional Adjustment Scale” was used and applied to children’s teachers. In the results, the relationship between 5 years old children’s social emotional consistency and demokratik parents’ attitudes was statistically significant. However, the relationship between 5 years old children’s social emotional consistency and authoritarian, helicopter and permissive parents’ attitudes were not statistically significant.

Keywords: social emotional consistency, 5 years old, parent attitude, relationships