Komplike Kök Kanal Anatomisine Sahip Mandibular Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi Olgu Serisi


KAVAL M. E. , KAŞIKÇI BİLGİ İ., KANDEMİR DEMİRCİ G. , GÜNERİ P. , ÇALIŞKAN M. K.

TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016