Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları dışında kalan okullardan mezun olan ve sınıf öğretmeni olarak atananların göreve başladıktan sonra oluşan stres faktörlerine ilişkin görüşleri


SAYLAN N., ZENCİRCİ İ., YURDAKUL B.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-1, 27 - 29 Kasım 1997