İntörn Öğrencilerin Kısa Öyküler Üzerinden Hemşirelik Tanılarını Kullanabilme Becerilerini Tanılamak


ÇOBADAK ÇALT A., ÖZSOY S.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 Nisan 2018