Çalışanların Sağlık Algısı ile Termal Konfor Algısı arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


MANDIRACIOĞLU A. , ÖZVURMAZ S.

1.Uluslararası, ’xx. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018