Türkiye’de Muz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Ticareti


SAVCI R., SAYAR H. İ. , SANER G. , GÜLER D.

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 24 March 2018, no.2, pp.377-388

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.377-388

Abstract

The banana has a high value of food, and the spreading of greenhouse has made a product that banana having agricultural future. The banana production is amounted to 305.926 tonnes in 62.245 decares by the year of 2016 in Turkey. The annual banana consumption is approximately 500 thousand tons in Turkey. Banana consumption per capita in Turkey in recent years has risen to over 5 kg from 1.5-2 kg. However, the domestic production is not enough for the demand, the banana needs are met with imports. The main aim of this study is to explain the development and marketing in the banana sector in Turkey. For this purpose, developments in the banana sector in Turkey between the years 2000-2016 were examined. Other objectives of the study are to examine the banana marketing structure in Turkey, reveals the inner and outer developments in trade, to identify the problems related to the production and marketing of bananas and to propose solutions.

Key Words: Banana, production, imports, marketing structure, TURKEY

Muzun gıda değerinin yüksek oluşu ve örtü altı yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaşması muzu, tarımsal geleceği olan karlı bir ürün durumuna getirmiştir. Türkiye’de 2016 yılında 62.245 dekar alanda 305.926 ton muz üretilmiştir. Türkiye'de yıllık muz tüketimi ise yaklaşık 500.000 tondur. Son yıllarda Türkiye'de kişi başına muz tüketimi ise 1.5-2 kg’dan 5 kg’ın üzerine çıkmıştır. Ancak yerli üretim talebi karşılayamamakta, muz ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı Türkiye'de muz sektörü ve pazarlamasındaki gelişmeleri ortaya koymaktır. Buradan hareketle 2000-2016 yılları arasında Türkiye'de muz sektöründeki gelişmeler incelenmiştir. Türkiye'de muz pazarlama yapısıyla iç ve dış ticaretteki gelişmeler ortaya konulmuş, muz üretimi ve pazarlamasında karşılaşılan sorunlar belirlenerek çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muz, üretim, ithalat, pazarlama yapısı, Türkiye.