kistektomi sonrası trombositten zengin fibrinin iyileşmeye etkisinin radyografik olarak değerlendirilmesi:olgu serisi


ASLAN s., TURHAL ı., ÖNEM E. , AKAY M. C.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararsı Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017