Damla Sulama Sistemlerinde Optimum Lateral Uzunluklarının Belirlenmesinde Kullanılan Sürtünme Kayıp Eşitliklerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Demir V. , Uz E.

Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 01 September 1995, pp.441-450

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.441-450

Abstract

By using various friction loss equations in drip irrigation systems, the lateral lengths are limited by Christiansen Uniformity coefficient (Cu), emitter flow variation (qvar) or maximum to minimum pressure heads ratio (Hmax/Hmin) and therefore the optimum lateral lengths for uniformly irrigation can be determined. For this reason the friction loss equations in determining the lateral lengths play a highly important role in establishing a system.

In this study, the widely used equations in determining the lateral lengths of drip irrigation systems, Darcy-Weisbach (D-W) and Hazen-Williams (H-W) and the Experimental Equations (DE) developed out of the experiments carried out according to the emitter spacing were taken into consideration. The differences between the DE, D-W and H-W, were analyzed by a computer programme developed in accordance with emitter spacing. Therefore, the equations widely    employed in calculating the hydraulics of laterals of drip irrigation systems were compared and it was concluded that the lateral friction losses should be measured in laboratory and the lateral  specifications be determined and from the results new equations should be developed.

Damla sulama sistemlerinde çeşitli sürtünme kayıp eşitlikleri kullanılarak, Christiansen yeknesaklık katsayısı (Cu), damlatıcı debi değişimi (qdeğişim) veya en yüksek ve en düşük basınç yükseklikleri oranı (Hmax/Hmin) yardımıyla lateral uzunlukları sınırlandırılmakta, böylece yeknesak sulama yapabilen optimum lateral uzunlukları belirlenmektedir. Bu nedenle lateral uzunlukların belirlenmesinde kullanılan sürtünme kayıp eşitlikleri sistemin projelendirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Çalışmada, damla sulama sistemlerinde lateral uzunluklarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan Darcy-Weisbach (D-W), Hazen-Williams (H-W) ampirik eşitliği ve damlatıcı aralığına göre denemeleri yapılan laterallerde, bu eşitliklere benzer şekilde geliştirilen Deneme Eşitlikleri (DE) ele alınmıştır. Deneme Eşitlikleri (DE) ile sabit katsıyılı olarak kullanılan D-W, H-W arasındaki farklar, damlatıcı aralığına göre hazırlanan bir bilgisayar programı yardımıyla belirlenmiştir. Böylece damla sulama sistemlerinde laterallerin hidrolik hesaplamalarında sıklıkla kullanılan eşitlikler birbirlerine göre kıyaslanmış, laterallerdeki sürtünme kayıplarının laboratuvarda belirlenerek lateral özelliklerinin ortaya konması ve bu sonuçlara göre eşitliklerin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.