Buğdayda Sorun Olan Bazı Yabancı Otlara Karşı Elektrostatik İlaçlamanın Etkinliğinin Araştırılması


Demirkan H. , Koçyiğit E., Güler H.

Tarım Makinaları Bilimi, no.1, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Tarım Makinaları Bilimi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Buğdayda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Elektrostatik İlaçlamanın Etkinliğinin Araştırılması

 

ÖZ

 

Bu çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesinin Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği’ndeki buğday tarlasında yapılmıştır. Buğdayda sorun olan yabancı otlara karşı klasik ve elektrostatik ilaçlamanın ¾ ve tam dozları karşılaştırılmalı olarak bu çalışmada denenmiştir. Denemede dar yapraklılara karşı pinoxaden 45g/l aktif maddeli ve geniş yapraklılara karşı ise de chlorsulfuron WP %10 aktif maddeli herbisitler kullanılmıştır.

     Deneme sonucunda yabancı ot populasyonları dikkate alındığında ana zararlı yabancı otun Phalaris spp. olduğu bulunmuştur. Diğer dar yapraklı yabancı otların sayısı oldukça az olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. Geniş yapraklı yabancı ot populasyonu da oldukça az seviyede bulunmuştur. Phalaris spp. yabancı ot yoğunluğuna göre; klasik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 53.7, klasik ilaçlama tekniğinin tam dozu % 75.2, elektrostatik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 73.3 ve elektrostatik ilaçlamanın tam dozu ise % 77.3 oranında etkili bulunmuştur. Geniş yapraklı yabancı ot yoğunluğuna göre; klasik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 4.3, klasik ilaçlama tekniğinin tam dozu % 48.2, elektrostatik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 38.3 ve elektrostatik ilaçlamanın tam dozu ise % 56.7 oranında etkili bulunmuştur. Verimin kontrol parsellerine göre; klasik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 27.3, klasik ilaçlama tekniğinin tam dozu % 30.1, elektrostatik ilaçlama tekniğinin ¾ dozu % 25.6 ve elektrostatik ilaçlamanın tam dozu % 32.4 oranında artış gösterdiği bulunmuştur.    

Anahtar Sözcükler: Buğday, Yabancı ot, Elektrostatik ilaçlama, Klasik ilaçlama.


Surveying the Efficiency of Electrostatic Spraying Against Weeds In Wheat

ABSTRACT

 

This study was done in wheat field at Menemen Research, Application and Farm production belonging to EÜ. Faculty of Agriculture. The ¾ and full doses of conventional and electrostatic spraying was compared against weeds in wheat. In this trial pinoxaden containing 45 g/l active substance against narrow leaf and chlorsulfuron containing WP %10 active substance against broadleaf were used.

At the end of the trial, considering the weed population the major weed was determined as Phalaris spp. The rest of narrow leaf weeds were counted few therefore they were not evaluated. The population of broadleaf weeds were also counted in low levels. According to the weed density of Phalaris spp. ; ¾ dose of the conventional spraying technique, full doses of conventional spraying technique, ¾ doses of electrostatic spraying technique and full doses of electrostatic spraying technique were found to be effective 53.7%, 75.2%, 73.3% and 77.3% respectively. According to the density of broadleaf weeds; ¾ doses of conventional spraying technique, full doses of conventional spraying technique,  ¾ doses of electrostatic spraying technique and full doses of electrostatic spraying technique were found to be effective in comparison to control parcels 4.3%, 48.2%, 38.3% and 56.7% respectively. In comparison to control parcels; ¾ dose of conventional spraying technique, full doses of conventional spraying technique, ¾ dose of electrostatic spraying technique and full doses of electrostatic spraying technique caused an increase in yield 27.3%, 30.1%, 25.6% and 32.4% respectively.

Keywords: Wheat, Weed, Electrostatic spraying, Conventional spraying