İleri yaşlarda ortaya çıkan görme problemleri ve rehabilitasyonu


AKTEKİN E. , YILDIRIM G. Ö. , KESKİN G. , GÜMÜŞSOY S.

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017