Effect of Potash Solubilizing Bacteria Inoculation on Plant Growth, Yield and Fruit Quality of Tomato Cultivation in Greenhouse


Creative Commons License

Öztekin G. B. , Tüzel Y. , Ece M.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.41-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.19159/tutad.58715
  • Title of Journal : Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-47

Abstract

 The experiment was conducted to determine the effect of Symbion-K as bio-fertilizer containing Frateuria aurantia on plant growth, yield and fruit quality of tomato plants (cv. Naram F1) grown in greenhouse conditions and to determine the efficiency of different doses of Symbion-K. The study was carried out under polyethylene (PE) covered greenhouse in Gaziler Village (Kepez-Antalya) during the winter-summer season of 2014. Three different doses of Symbion-K were used as treatments: suggested dose (D, 300 ml da-1 ), half of suggested dose (D/2, 150 ml da-1 ) and two fold of suggested dose (Dx2, 600 ml da-1 ), and non-inoculated plants (0.0 ml da-1 ) were put on trial as control group. All plants were transplanted on January 1, 2014 as 2 plants per m2 . Symbion-K was applied twice during production: at transplanting time and 15 days after transplanting via irrigation lines. The experiment was terminated on June 30, 2014 when plants were at the 6th trusses stage. The experimental design was randomized parcel with 4 replicates and parameters related to plant growth (plant height, stem diameter, fresh and dry weights of vegetable part and fruit), yield (first flowering time, total and marketable yield, total fruit number and average fruit weight) and fruit quality (colour, firmness, dry weight, total soluble solids, titratable acidity, EC, pH, vitamin C and nitrate content) were determined. The results showed that plant growth, total and marketable yield increased by the application of bio-fertilizer; yields increased with increasing doses. Because of the fact that D and Dx2 treatments gave the similar/close results in many measured parameters, and the application of 300 ml per decare (D) was found the most appropriate dose in terms of economic usage.

Bu çalışma Frateuria aurantia içerikli biyolojik bir gübre olan Symbion-K kodlu gübrenin sera domates (cv. Naram F1) yetiştiriciliğinde bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesi üzerine etkisini ve kullanılan gübrenin farklı dozlardaki etkinliğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme 2014 yılı kış-yaz döneminde Gaziler Köyü’nde (Kepez-Antalya) polietilen (PE) örtülü serada, topraklı yetiştiricilikte kurulmuştur. Deneme konularını Symbion-K kodlu gübrenin üç dozu [önerilen doz (D, 300 ml da-1 ); önerilen dozun yarısı (D/2, 150 ml da-1 ) ve önerilen dozun iki katı (Dx2, 600 ml da-1 )] ile Symbion-K kodlu gübresiz (0 ml da-1 ) kontrol grubu oluşturmuştur. Fideler m2 ’de 2 bitki olacak şekilde 01 Ocak 2014 tarihinde dikilmiş; denemede kullanılan gübre damlama sistemi ile dikim zamanı ve dikimden 15 gün sonra olmak üzere iki defa uygulanmıştır. Üretim 30 Haziran 2014 tarihinde, bitkiler 6 salkımlı iken sonlandırılmıştır. Tesadüf parseli deneme deseni düzeninde 4 tekrarlı olarak yürütülen araştırmada bitki gelişimi (bitki boyu, gövde çapı, vejetatif aksam ve meyve yaş ve kuru ağırlıkları), verim (ilk çiçeklenme zamanı, toplam ve pazarlanabilir verim, toplam meyve sayısı ve ortalama meyve ağırlığı) ve kalite değerleri (renk, sertlik, kuru ağırlık, toplam suda çözünür kuru madde, titre edilebilir asitlik, EC, pH, vitamin C ve nitrat içeriği) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar; biyogübre uygulaması ile bitki gelişimi yanında toplam ve pazarlanabilir verimin artış gösterdiğini; doz miktarının artışına bağlı olarak verimin arttığını; ancak ölçülen birçok parametrede D ve Dx2 uygulaması benzer/yakın sonuç verdiği için ekonomik olması bakımından dekara 300 ml’lik dozun (D) daha uygun olduğunu göstermiştir.