Bilirkişi raporu


Güven Yılmaz S. , Palamar Onay M. , Üretmen Ö.

Mahkeme, pp.2, İzmir, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: İzmir

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU


İLGİ:

Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.12.2018 tarih ve 2018/337 esas sayılı yazısı ile kurumumuza gönderilen soruşturma dosyası ve davacının da muayene edilerek profesör, doçent ünvanı taşıyan üç öğretim üyesi tarafından hazırlanan akademik görüşü içeren rapor ile;

 

SORULAN HUSUSLAR:

Ekrem BULUT’un, Özel Metropol Tıp Merkezinde çalışan Dr. Serkan Pişkin tarafından uygulanan tıbbi müdahalenin bilim ve tıbbın gereklerine uygun olup olmadığı, davalı doktorun söz konusu işlemi yaparken kusurlu hareket edip etmediği, varsa kusur oranı konusunda gerekçeli dayanaklı raporun belirlenmesi

 

İNCELEME:

Yapılan dosya incelemesinde, tüm tıbbi evraklar, ifadeler ve savunma yazıları ayrıntılı olarak incelenmiş olup; davacı Ekrem BULUT’ın 11.09.2012 Özel Metropol Tıp Merkezinde  muayne edilerek sol göz Senil Katarakt tanısının konulduğu ve 20.09.2018 tarihinde kendi rızasıyla bu merkezde çalışan Dr. Serkan Pişkin’ sol katarakt operasyonu olduğu saptanmıştır. Özel Metropol Tıp Merkezince düzenlenen epikriz raporlarında her ne kadar 20.09.2012 tarihli ameliyat notunda foldable  göz içi merceğinin kapsüler bag içine implante edildiği yazılı olsa da, 11.10. 2018 tarihli sonraki ameliyat raporunda sol gözün afak olması nedeniyle sekonder göz içi merceği implantasyonu yapıldığı,

 ancak sonraki takiplerde merceğin uygun pozisyonda olmaması ve göz içi basınç yüksekliği, göz içi reaksiyonu ve büllöz keratopatinin gelişimiyle sol görmenin yitirildiği anlaşılmaktadır.

 Bu kurumda hastanın sol gözüne konjenital glokom tanısı konulmuş olup tedavi için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’ne yönlendirilmiştir. Dokuz Eylül Göz Hastalıkları Glokom Birimince düzenlenen hasta dosyası incelendiğinde, Doç Dr Gül ARIKAN tarafından yapılan 29.06.2016 tarihli göz bakısında sağ gözde mikroftalmi ve intravitreal hemorajiyi düşündüren ultrasonik bulguların olduğu, sol gözde ise korneal ödem, artmış aksiyel uzunluk ve buftalmusun konjenital glokomu desteklemesi nedeniyle sol göze topikal antiglokomatöz tedavinin başlandığı ve hastanın 2 hafta gibi yakın aralıklar ile takibe alındığı görülmektedir. Hasta kontrol takiplerinde sağ gözü için pediatrik oftalmoloji ve retina biriminden ilgili öğretim üyelerine danışılmış yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sağ gözde mikroftalmi+ lökokori+intravitreal hemoraji+persistan hiperplastik vitreus tanısı konulmuş, sol gözün kapatılması ile bebeğin ağlaması nedeniyle sağ gözün hiç görmediği kanısına varılmıştır. Yakın aralar ile yapılan takiplerde sağ intravitreal hemorajinin çekildiği görülünce, gözün doğuştan tam gelişmemiş olması nedeniyle sonuç her ne kadar yüz güldürücü olamayacak ise de, sağ göze belki vitreoretinal cerrahi yapılabileceği söylenmiş, ikinci bir merkezden de görüş almaları önerilmiştir. Hasta yakınları başvurdukları dış merkezde kendilerine kötü görsel prognoz nedeniyle ameliyat önerilmediğini doktoruna bildirmişler, sağ göze ameliyat yaptırmamışlardır.

Sol gözün takibine Glokom Biriminde devam edilen olgunun o gözde Haab stria gelişimi ve korneal ödemin devam etmesi üzerine glokom cerrahisi planlanmıştır, 11.08.2016 tarihinde trabekülotomi ile kombine trabekülektomi cerrahi işlemi uygulanmıştır. Ameliyat sonrası  02.03.2017 tarihine kadar göz içi basıncı normal seviyelerde seyretmiş, ancak bu tarihte sol göz içi basıncı anti- glokomatöz damla ile  24 mmHg ölçülüp, c/d oranın 0.8-0.9 saptanması üzerine, alt kadrana siklofotokoagülasyon işlemi yapılmıştır. 05.04.2017 tarihli kontrol muayenesinde sol göz içi basıncı 24 mmHg saptanınca hastaya siklodestrüksiyon işleminin tekrarı önerilmiş ancak bu tarihlerden sonra hasta bu kurumdaki takiplerine devam etmemiştir.

 

 

SONUÇ:

Her iki gözünde anne karnında oluşan gelişimsel bozukluk ile doğan Furkan KORKMAZ, henüz 1 aylık iken ileri tetkik ve tedavi yapılacak kurumlara yönlendirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Glokom Birimi öğretim üyesi Doç Dr Gül ARIKAN tarafından sol göze konjenital glokom tanısı ile gereken müdahale ve tedavilerin zamanında ve eksiksiz olarak yapıldığı dosya incelemesinde görülmektedir. Görsel prognozu zaten son derecede düşük olan mikroftalmik ve persistan hiperplastik vitreus’lu sağ göz ise aralarında Yrd Do. Taylan ÖZTÜRK’ün de bulunduğu pediatrik oftalmoloji ve retina birimi öğretim üyeleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, hayati tehlike oluşturabilecek retinablastom gibi diğer olası lökokori tanıları dışlanmıştır. Sağ gözde ilk başvuru sırasında var olan intravitreal hemorajinin çekildiği yakın aralıklarla yapılan takiplerde izlenmiş ve sağ gözün görmeyi sağlayan yapıları doğuştan gelişmemiş olması nedeniyle görsel beklenti olmadan o göze ameliyat yapılabileceği hasta yakınlarına bildirilmiştir.

 

Sonuç olarak, Furkan KORKMAZ’ın göz hastalıkları ve gelişim bozuklukları nedeniyle sağ gözündeki görme kaybı ve sol gözündeki az görme doğuştan var olup, sözü edilen kurum olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ve yine sözü edilen Doç Dr Gül ARIKAN ve Yrd Doç Dr Taylan ÖZTÜRK’ün hastaya ait  takip ve tedavileri zamanında ve eksiksiz olarak yürüttüğü kanaatine varılmıştır.

 

Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Önder ÜRETMEN        Doç. Dr. Melis PALAMAR       Doç. Dr. Suzan GÜVEN

  

                                                                          ONAY                               YILMAZ