Türk İşaret Dili TİD ve Yüksek Öğretim Programlarında İşaret Dili Dersi


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.341-361, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.341-361

Özet

Doğal insan dilleri, işitsel-ses yolunu kullanan konuşma dilleri ve görsel-jest yolunu

kullanan işaret dilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Türk İşaret Dili (TİD) uzun bir geçmişe

sahip ve kendisine özgü bir dil yapısı olan bir dildir. TİD dersi kapsamında kaynakların

sınırlı olması nedeniyle, ilgili güncel bilgilerin, farklı alanlardan çalışmalar ile

desteklenerek, kısa bilgiler şeklinde sunulduğu bu makalede eğitim alanında çalışan

akademisyen ve öğrencilere, TİD’nin tarihsel ve güncel çalışmaları ile ilgili bilgi vermek

hem de işaret dili derslerine katkıda bulunmak amaçlamaktadır. İşitme engelli çocukların

TİD’e erişiminin mümkün olduğunca erken yaşta sağlanması bu bireylerin dil, bilişsel ve

sosyal gelişimi açısından önemlidir. TİD eğitimlerinin formasyon eğitimi olan

öğretmenler tarafından verilmesi ve toplumun her kesiminin TİD ve işitme engelliler

topluluğu hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Türk İşaret Dili, TİD, işaret dili dersi, yüksek öğretim programı.

Natural human languages are divided into two categories: auditory spoken languages that

use sounds and visual sign languages that use gestures. Turkish Sign Language (TSL) is a

language that extends back a long time and has a unique language structure. This article

which the information is presented as short information and which is supported by the

studies from different fields due to the limited sources within the scope of Turkish Sign

Language course aims to both inform academicians and students who study in education

field about the historical and current studies of Turkish Sign Language and contribute to

sign language courses. To enable deaf children to access TSL early as possible is

significant for the language, cognitive and social development of these individuals.

Giving TSL education by the teachers who has received pedagogical formation education

and raising awareness about the TSL and deaf community in all parts of society.

Keywords: Turkish Sign Language, TSL, sing language course, higher education

program.