Hulefâ-yı Râşidîn Döneminde Bayındırlık Hizmetleri


Creative Commons License

Koçyiğit T.

İSTEM (İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi), vol.24, no.24, pp.13-41, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 24
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : İSTEM (İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi)
  • Page Numbers: pp.13-41

Abstract

Hulefâ-yı Râşidîn devri, modern araştırıcıların gündemine daha çok hilâfete
odaklanan tartışmalar, ilk fetih hareketleri ve müslümanların iç mücadeleleri gibi
siyasî tarih meseleleriyle gelmekte iken, son zamanlarda söz konusu dönemin
sosyo-ekonomik ve kültürel tarihine dair çalışmaların hız kazanması oldukça
ehemmiyetlidir. Bu makale, öncelikle Hulefâ-yı Râşidîn devrinde Arap yarımada-
sının dışına taşan İslâm fetihlerinin hızlı ve etkin bir şekilde başarılı olması ile
yeni yurtlar (Dûrû’l-Hicre: Kufe, Basra, Fustat vb.) edinen Müslümanların bu böl-
gelerde giriştikleri bayındırlık faaliyetlerini derli toplu bir şekilde sunmayı amaç-
lamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, Hz. Peygamber devrinden hemen sonra,
İlk Dört Halife döneminde yeni ortaya çıkan durum ve şartlara göre bayındırlık
hizmetlerinin gelişimini ve çeşitliliğini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.