Bukkal boşlukta kavernöz hemanjiyom: olgu raporu


ÖZVERİ KOYUNCU B. , ALPÖZ E. , GÜNBAY S.

Türk dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017