Geriatrik Aciller Acil Sağlık Personellerinin Yaklaşımları Sistematik İnceleme


YILDIRIM G. Ö. , KESKİN G. , AKTEKİN E. , GÜMÜŞSOY S.

I. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017