Treatment Approaches During Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Literature Review and Tertiary Care Dental Hospital


Creative Commons License

Coşkun Akar G. , Karatay Şibal B. , Sarı E. , Bayraktar C. , Sengun E., Erden Sahin B., ...More

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.41, no.1, pp.37-58, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Page Numbers: pp.37-58

Abstract

2019 yılında Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüs salgını DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemik bir hastalık olarak ilan edilmiş, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk COVID-19 vakası 10 Mart 2020 tarihinde resmi olarak duyurulmuştur. Mevcut bilimsel veriler her yaştan insanın bu yeni bulaşıcı hastalığa karşı duyarlılık gösterdiği, hastalarda değişik ağırlıkta klinik tablolar ile karşılaşıldığı ve hastalık spektrumunun asemptomatik de olabildiği rapor edilmiştir. İnsandan insana bulaşmanın direkt (öksürük, hapşırma; veya damlacık/ aerosol yoluyla mikroorganizmaların solunması/yutulmasıyla), kontamine el ve yüzeylerden indirekt temas aktarımı (oral, nazal ve göz mukozalarıyla temas) ve tükürük yoluyla bulaşabileceği gösterilmiştir. Riskler göz önüne alındığında COVID-19 pandemisi esnasında çapraz enfeksiyon riskinin kontrolü için gereken önlemler ve protokoller hızlıca belirlenerek hasta yönetimi yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları için COVID-19 hastalığı rehberini yayımlayarak alınması gereken tedbirler belirtilmiştir. Bu derlemede, ‘Zorunlu ve Acil Diş Hekimliği Uygulamaları’ hizmetlerinin üçüncü basamak sağlık kuruluşunda oluşturulan klinikte verilmesinde izlenen işlem basamakları, kullanılan materyaller, pandemi sonrası hasta yönetim örneği ile hastaların kliniğe alınmasından klinikten gönderilmesine kadar geçen sürelerde yapılan işlemlerin literatür taraması rehberliğinde sunulması amaçlanmıştır.