Çakmak B.

Other, pp.69-73, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.69-73

Abstract

Çevre eğitimi
, bireylerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, kalıcı davranış değişikliklerin kazandırılması; tarihi,
doğal ve kültürel değerlerin korunması, aktif katılım sağlanması ve sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanabilir. O halde asıl konu
toplumun sürdürülebilir bir biçimde bilinçlenmesidir. Çevre bilinci bu kapsamda ele alındığında, çevre eğitimi önemle ortaya çıkmaktadır. Soru,
bu eğitimin hangi Çevre eğitimi
, bireylerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, kalıcı davranış değişikliklerin kazandırılması; tarihi,
doğal ve kültürel değerlerin korunması, aktif katılım sağlanması ve sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanabilir. O halde asıl konu
toplumun sürdürülebilir bir biçimde bilinçlenmesidir. Çevre bilinci bu kapsamda ele alındığında, çevre eğitimi önemle ortaya çıkmaktadır. Soru,
bu eğitimin hangi basamakla başlatılması sorusudur. Bu sorunun en önemli yanıtı ise insan
ın
küçük yaşlarda başlayan eğitiminden geçmektedir.
O halde bu konuda birinci basamak ailedir. İkinci basamak okul ve çevredir. Burada devlete düşen böyle bir düzenlemenin politik kurallar içinde
değerlendirilerek siyaset içine olayın alınması durumudur. Bilinmektedir ki demokrasi; yasama, yürütme ve yargı erklerinin özerkliği, medya
ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ancak vücut bulabilir. Bu çalışmada; bu yüzden çevre eğitiminin çocukluktan başlayarak meclise kadar
yükselebilmesi üzerinde durulacak, çevre konusu ve aktörleri bu kapsamda irdelenecektir
.
Anahtar Kelimeler:
Çevre, bilinç, eğitim, ilköğretim, anketbasamakla başlatılması sorusudur. Bu sorunun en önemli yanıtı ise insan
ın
küçük yaşlarda başlayan eğitiminden geçmektedir.
O halde bu konuda birinci basamak ailedir. İkinci basamak okul ve çevredir. Burada devlete düşen böyle bir düzenlemenin politik kurallar içinde
değerlendirilerek siyaset içine olayın alınması durumudur. Bilinmektedir ki demokrasi; yasama, yürütme ve yargı erklerinin özerkliği, medya
ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ancak vücut bulabilir. Bu çalışmada; bu yüzden çevre eğitiminin çocukluktan başlayarak meclise kadar
yükselebilmesi üzerinde durulacak, çevre konusu ve aktörleri bu kapsamda irdelenecektir
.
Anahtar Kelimeler:
Çevre, bilinç, eğitim, ilköğretim, anket