Yenebilen Tıbbi Bitki: Scolymus hispanicus L.(Şevketi Bostan)


DADALI C. , ELMACI Y.

Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2 - 04 Ekim 2018