Dijital Baskıda Masaörtüsü TasarımlarınınPopüler Kültürdeki Yeri Ve Önemi


AYBARTÜRK B. , TÜMER Ş.

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 08 Aralık 2019