Fosforik Asit Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının İyon Değiştirici Reçinelerle Uzaklaştırılması-Matematiksel Modelleme


DEMİRCİOĞLU M. , GİZLİ N. , Yiğit E., KABAY N.

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998

  • Basıldığı Ülke: Türkiye