Use of Digital Video Technologies in Health Communication Context


Açık Y.

2nd From Traditional To Digital International Media Research Symposium IMS2020, İzmir, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5

Abstract

Health communicaton is a multidisciplinary field and It has become popular in United States of America since the 1970s. The recognition of this field in our country is new. Digital video technologies are used extensively in the medical field for diagnosis, treatment and education. As an educational model in the medical field, operations viewed with digital video cameras can be simultaneously transmitted from one point to another or to many points simultaneously via the internet. Today, many surgeries can be performed using digital video technologies to increase patient comfort. A good example of this is the surgeons performing surgery using endoscopic cameras. High resolution digital images recorded by these cameras can be recorded and broadcast. These practices are part of the education provided in communication faculties. Therefore, communication experts trained in this field are needed. In this study, examples of the use of audiovisual technologies in the field of health will be examined and a roadmap will be drawn on the opportunities that will emerge in the communication sector, based on these examples. Keywords: Digital Video, Health Communication, Telemedicine, Audiovisual Technologies

Sağlık iletişimi çok disiplinli bir alandır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’ten itibaren popüler olmaya başlamıştır. Bu alanın ülkemizdeki tanınırlığı yenidir. Dijital video teknolojileri, tıp alanında teşhis, tedavi ve eğitim amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Tıp alanında bir eğitim modeli olarak dijital video kameralarla görüntülenen operasyonlar internet aracılığı ile bir noktadan başka bir noktaya ya da aynı anda pek çok noktaya eş zamanlı olarak iletilebilmektedir. Bugün birçok ameliyat, dijital video teknolojileri kullanılarak hasta konforunu arttıracak şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Cerrahların endoskopik kameralar kullanarak ameliyat yapmaları bu duruma iyi bir örnektir. Bu kameralarla kaydedilen yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler hem kaydedilmekte hem de yayınlanabilmektedir. Bu uygulamalar, iletişim fakültelerinde verilen eğitimin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu alanda yetişmiş iletişim uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada sağlık alanında görsel ve işitsel teknolojilerin kullanımına ilişkin örnekler incelecek ve bu örnekler üzerinden ileriye dönük olarak iletişim sektöründe ortaya çıkacak fırsatlar üzerine bir yol haritası çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Video, Sağlık İletişimi, Teletıp, Görsel ve İşitsel Teknolojiler