The potential of Artemia Population in Çamaltı Saltworks (Sasalı-İzmir) at Aquaculture


Creative Commons License

Koru E.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.30-40, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.30-40

Abstract

Özet: Araştırma sahası, Ege Bölgesinin İzmir ili sınırları içerisinde deniz kıyısında bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin en büyük deniz tuzlası olan Çamaltı Tuzlasındaki Artemia popülasyonu, bazı biyolojik ve akuakültür özellikleri yönünden incelenmiştir. 1863 yılında üretime açılan söz konusu tuzla, İzmir ilinin kuzeyinde ve il merkezine 28 km uzaklıktadır. Genel olarak tuzla; I. ve II. tuzla, su depolama alanları ve kristalizasyon havuzları olarak 4 ana kısma ayrılır. Yılda yaklaşık 550000 ton tuz üretilen tuzla, Türkiye toplam tuz üretiminin % 35-40’ını karşılamaktadır. Çalışmada Türkiye’de İzmir Çamaltı tuzlasındaki parthenogenetik Artemia populasyonunun bazı özellikleri açıklanmıştır. Yumurta çapı ortalama 254 µm, nauplius boyu 475 µm ve yetişkin birey boyu 10,60 mm olarak ölçülmüştür. Ayrıca en uygun sıcaklık ve tuzluluk şartlarının 27-30 ºC ve 35-80 ppt olarak tespit edilmiştir. Yumurtaların kuluçkalanma yüzdesi (HP) ortalama % 69, kuluçkalama verimi (HE) 165 x106 yumurta/gr bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Artemia, Çamaltı Tuzlası, İzmir, Akuakültür The potential of Artemia Population in Çamaltı Saltworks (Sasalı-İzmir) at Aquaculture Abstract: The area of investigation is the Aegean Region which is located within İzmir provincial and on the shores of the Aegean Sea. In this study, the Artemia population some biological and aquaculture characterisation aspect of Çamaltı Saltworks, which is the largest marine origin saltworks in Turkey, is studied. The saltworks is opened in 1863, and located the north of İzmir. It is 28 km away from the city center. Generally, the saltworks contains of four divisions, namely the first and second saltworks, water ponds,and cristalisation ponds. Anually, the saltworks give 550000 tons of salt, which makes 35-40% of the salt produced in Turkey. This study report on a parthenogenetic population of Artemia, identified in saltpans of Çamaltı, İzmir, Turkey. The cyst diameter, nauplius and adult length of this Artemia strain were 254 µm, 475 µm and 10.6 mm, respectively. Moreover, the optimal temperature and salinity conditions resulting in maximum survival were 27- 30 ºC and 35-80 ppt, seriatim. Cysts hatching percentage (HP) %69, hatching efficiency (HE) 165x106 cysts/gr. Keywords: Artemia, Çamaltı saltworks, İzmir, Aquaculture