Reaktif Azo Boyar Maddelerin LaCuO3 Perovskit Tipi Katalizörler Varlığında Fenton Benzeri Yöntemi ile Giderimi


PALAS B. , ERSÖZ G. , ATALAY S.

12. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey