Surfaktan tedavisinin periferik perfüzyon üzerine etkisinin perfüzyon indeksi ile gösterilmesi: preliminer çalışma


TEREK D. , Gönülal D., ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , AKISÜ M. , KÜLTÜRSAY N.

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye