Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson’xxs Disease


TOYĞAR İ., YILDIRIM Y., ÖZER S.

International Journal of Caring Science, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier