Florür içeren cam iyonomer ve rezin esaslı yapıştırma simanları


Sonugelen M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.22-28, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.22-28

Özet

ÖZET Yapısında fl orür bulunduran yapıştırma simanlarının fl orür serbestleme özelliklerine bağlı olarak, uygulandıkları dişlerde sekonder çürük gelişimini önledikleri ya da azalttıkları düşünülmektedir. Florür serbestleyen yapıştırma simanları arasında en bilinen grup cam iyonomer simanlardır. Bunun yanı sıra, günümüzde rezin mo-difi ye cam iyonomer ve kompozit rezin simanlara da fl orür eklenerek fl orür serbestleme özelliği kazandırılmıştır. Yapıştırma simanının çözünürlüğünün düşük olması ve dişe adezyon ile bağlanması da fl orür serbestleme özelliği kadar çürüğün önlenmesinde önemlidir. Bu nedenle, her türlü sabit protetik restorasyonun dişlere sabitlenmesinde, fl orür salımı yapan, dişlere sıkıca bağlanabilen ve çözünürlüğü minimum düzeyde olan yapıştırma simanlarının kullanılması tercih edilebilir. Bu derleme çalışmasında, fl orür serbestleme özelliğine sahip cam iyonomer, rezin modifi ye cam iyonomer, poliasit modifi ye kompozit rezin ve rezin esaslı kompozit yapıştırma simanları ile salınan fl orürün diş sert dokularına geçişini etkileyen faktörlerle ilişkili çalışmaların sonuçları üzerinde durulmuştur.