Fluoride containing glass ionomer and resin based luting cements


Sonugelen M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.22-28, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.22-28

Abstract

ÖZET Yapısında fl orür bulunduran yapıştırma simanlarının fl orür serbestleme özelliklerine bağlı olarak, uygulandıkları dişlerde sekonder çürük gelişimini önledikleri ya da azalttıkları düşünülmektedir. Florür serbestleyen yapıştırma simanları arasında en bilinen grup cam iyonomer simanlardır. Bunun yanı sıra, günümüzde rezin mo-difi ye cam iyonomer ve kompozit rezin simanlara da fl orür eklenerek fl orür serbestleme özelliği kazandırılmıştır. Yapıştırma simanının çözünürlüğünün düşük olması ve dişe adezyon ile bağlanması da fl orür serbestleme özelliği kadar çürüğün önlenmesinde önemlidir. Bu nedenle, her türlü sabit protetik restorasyonun dişlere sabitlenmesinde, fl orür salımı yapan, dişlere sıkıca bağlanabilen ve çözünürlüğü minimum düzeyde olan yapıştırma simanlarının kullanılması tercih edilebilir. Bu derleme çalışmasında, fl orür serbestleme özelliğine sahip cam iyonomer, rezin modifi ye cam iyonomer, poliasit modifi ye kompozit rezin ve rezin esaslı kompozit yapıştırma simanları ile salınan fl orürün diş sert dokularına geçişini etkileyen faktörlerle ilişkili çalışmaların sonuçları üzerinde durulmuştur.