Kumaşların oluşturduğu dalama (kaşındırma) hissinin objektif olarak ölçümünü sağlayan yeni bir test cihazı


Süpüren Mengüç G. , Özdil N.

Tekstil ve Teknik, ss.88-94, 2020 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Tekstil ve Teknik
  • Sayfa Sayıları: ss.88-94

Özet

Kumaşların insan cildinde oluşturduğu kaşındırma hissi (kumaş dalaması), genel bir ifade ile “kumaşların duyusal özelliği” içerisinde incelenen bir kumaş tutum parametresidir.
Son yıllarda, çevresel koşullar (artan stres ,cilt hassasiyeti vb) ve tekstil ürünlerine yönelik beklentilerin değişmesi nedeniyle giysilerin duyusal konforu giderek daha da önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Daha yüksek giysi konforu sağlayan tekstil ürünlerinin bu özelliğinin tespit edilebilmesi, tüketicilerin bu nitelikli ürünleri tercih etme eğilimlerine de etki etmektedir. Günümüzde konfor özelliği iyileştirilmiş tekstil ürünlerinin performanslarının ölçümüne yönelik olarak çeşitli cihaz ve yöntemler bulunmakla birlikte, gerek tüketici ve üreticiler gerekse bilimsel alanda hala yeni ölçüm sistemlerine yönelik büyük bir arayış söz konusudur. Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, kumaşların insan cildinde oluşturduğu kaşındırma özelliğinin daha çok subjektif olarak incelendiği görülmektedir. Ancak subjektif değerlendirmelerde elde edilen sonucun, değerlendirmeyi yapan kişinin özelliklerine göre (yaşı, cinsiyeti vb. parametreler) değişkenlik göstermesi sebebiyle, bu özelliğin objektif olarak ölçümünün önemli bir ihtiyaç olduğu göze çarpmaktadır. Bu makalede, kumaşların dalama özelliği, bu özelliğe sebep olan faktörler ve kumaşların dalama özelliğinin objektif olarak ölçümünü sağlamak üzere geliştirilen yeni ölçüm cihaz hakkında kısa bilgi verilmektedir.

Keywords: Kumaş kaşındırması, kumaş dalaması, cilt iritasyonu, test cihazı