Florokarbon Bileşiklerinin Deri Özellikleri Üzerine Etkileri


BAŞARAN B. , BİTLİSLİ B. O. , IŞIK N. O. , OCAK B.

I. International Leather Engineering Symposium, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009