Perkutanoz Koroner Revaskülarizasyon ve Restenozis Sırasında Plazma Anjiotensin II Düzeyleri


YAVUZGİL O. , AKÇAY Y. , TÜRKOĞLU C., ZOGHİ M. , onat t., GÜRGÜN C. , et al.

XVI.Ulusal Biyokimya Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000

  • Basıldığı Ülke: Türkiye