Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yıkım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Rolü


ESEN Y., AKBOĞA Ö.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8 - 11 Mayıs 2016