Impacts of Political Developments on Non-Governmental Organizations from the Ottoman Times upto Nowadays


Ünalmış A. N.

KARAM (Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, ss.139-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.12787/karam1110
  • Dergi Adı: KARAM (Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.139-152

Özet

Osmanlının sahip olduğu patrimonyal yönetim sistemi, sivil

toplum hayatını ve buna bağlı STK’ları olumsuz yönde

etkilemiştir. Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçişle siyasal rejim

değişmiş ancak Türkiye’nin yüz yıla yaklaşan demokrasi

tecrübesi içerisinde siyasal alanda yaşanan radikal değişimler,

STK’lar açısından inişli çıkışlı bir süreci de beraberinde

getirmiştir. Türkiye’de yaşanan askeri darbeler,

ana siyasal akımların değişmesi ve iktidara gelenlerin yaptıkları

yasalar, STK’ların gücünü siyasi gelişmelere endeksli

kılarken devletin sivil toplumun gerisine düşmesine sebep

olmuştur. 2000’li yıllarla beraber Türkiye’nin girmiş

olduğu AB üyelik süreci, iletişim teknolojilerinde meydana

gelen gelişmeler, STK’lar açısından birtakım fırsatları beraberinde

getirmiş ve sivil toplumun örgütlenme kabiliyetine

ivme kazandırmıştır.

The patrimonial management system of the Ottoman Empire

has influenced adversely the civil society and NGOs by

extension. Upon the changeover from the Ottoman regime

to Republican form of the government, a great deal of radical

changes took place in the political arena during nearly a

hundred years of democratic experience of Turkey which

has led a process with ups and downs in terms of NGOs.

The military coups in Turkey, the change of the main political

movements and the laws legislated by the ruling parties

have qualified NGOs’ power relevant to the political

developments, whereas, it has led the state to fall behind

the civil society. Turkey's EU accession process in 2000s,

the developments in communication technology has come

with a number of opportunities for NGOs and accelerated

the organizational ability of civil society.