Teknoloji Öngörüsü


Koçar G. , Çeliktaş M. S. (Editör)

Ege Üniversitesi, İzmir, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Ege Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: İzmir

Özet

Teknoloji öngörüsü, bir ülkenin uzun dönemli hedefleri doğrultusunda en büyük ekonomik, toplumsal ve çevresel faydayı yaratabilecek stratejik teknolojilerin belirlenmesine yönelik bir süreçtir. Toplumun ilgili tüm kesimlerinin (politika yapıcıların, kamu araştırma kuruluşlarının, özel kesimin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının) bilim ve teknolojiden beklentilerinin yansıtıldığı ve bu kesimlerin bilgi birikimlerinin paylaşıldığı bu süreçte, ülkenin mevcut konumu ve dünya ölçeğinde teknolojik değişim süreçleri de göz önüne alınarak stratejik teknolojiler belirlenmektedir. Teknoloji öngörüsü, bilim ve teknoloji politikalarının tasarlanması ve uygulamasında büyük önem taşımakta, son yıllarda Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de geleceğe yönelik yenilenebilir enerji teknolojilerini açığa çıkarmak için 2050 yılı esas alınarak gerçekleştirilen bir çalışmanın örnek olarak sunulduğu bu kitapta, Öngörü’nün tanımı, dünyadaki uygulamaları ve ülkemizdeki Ulusal Öngörü Çalışmaları, teknoloji öngörü yöntemleri, geriye dönük çok yönlü literatürün belli bir sistematik dahilinde araştırıldığı bibliyometrik çalışma, SWOT analizi ve iki aşamalı Delphi anketi sonuçlarını kapsayan yenilebilir enerjilere yönelik bir örnek uygulama içermektedir.

Gerçekleştirilen öngörü çalışmasında, Türkiye’de yenilenebilir enerjiler alanındaki gelecek vizyonu uzmanlar aracılığı ile belirlenmeye çalışılmış ve gösterilen hedeflere ulaşmak için gerekli olan çalışmalar sorgulanmıştır. Ayrıca öncelikli teknolojik alanlar belirlenerek uzun erimli teknoloji politikalarının oluşturulması yönünde bir model önerisinde bulunulmuştur.