ROBOTİK UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI


Mencütekin O.

Second International, multidisciplinary Şişli Science Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 28 May 2021, vol.1, no.1, pp.151-152

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.151-152

Abstract

Bu çalışmada 2007-2020 yılları arasında ülkemizde robotik uygulamalar alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin farklı yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Tezlerin incelenmesinde meta analiz yöntemine yer verilmiştir. Bu tezler ise YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ ana sayfasından arama yerine robotik uygulamalar yazılarak 20 tez ulaşılmıştır. Ama bazı tezlerin içeriklerine erişim kısıtlı olması nedeniyle erişim sağlanamamış bu nedenle 19 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Robotik uygulamalar ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde 2019 yılından itibaren artışın önemli ölçüde fazlalaştığı görülmektedir. Tercih edilen örneklem grubu en fazla “ ortaöğretim “ ve “ diğerleri” öğrencileri, en az ise ilkokul ve okul öncesi öğrencileri arasında olmuştur. Elde edilen veriler incelendiğinde robotik uygulamalar 2007-2020 yılları arasında yapılan tezlerde en fazla Eğitsel Robotik, Mühendislik Temelli Robotik Uygulamalarını içeren STEM eğitimi, Fen ve Teknoloji Eğitiminde Robotik Uygulamalar gibi konular üzerine çalışılmıştır. Robotik uygulamalarına yönelik geometrik indeksleme yöntemiyle 3 boyutlu nesne tanıma, Robotik uygulamalar ve CNC takım tezgâhları için evrensel komut üreteci gibi alanlarına ise fazla yer verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Robotik Uygulamalar, İçerik Analizi, Robotik Eğitimi, Lisansüstü Tezler.