Sosyal Yeterlilik ve Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi – ADSD Okulöncesi Programı


Arda Tuncdemir T. B. , OCAK Ş.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (Educational Sciences: Theory Practice), KUYEP, vol.12, no.12, pp.2679-2698, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 12
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (Educational Sciences: Theory Practice), KUYEP
  • Page Numbers: pp.2679-2698

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the effects of Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) - Preschool Curriculum on Preschool Children’s Social Skills. The six years old children (N= 95) and their teachers (N=7) were included in participant group in İzmir. With a pretest-intervention-posttest design, data was collected through Promoting Alternative Thinking Strategies Preschool Evaluation Kit, Kusche Emotional Inventory, Head Start Competence Scale–Teacher Version, Teaching Style Rating Scale, Classroom Atmosphere Rating Scale. The evaluation findings indicated that (i) the training effects were large for increasing concentration and attention skills F(1,93)= 6.24*, p 05) and social emotional competence (F(1,93)= 11.69*, p 05; F(1,93)= 29.23**, p 001); (ii) reducing aggression and distruptive behaviors (F(1,93)= 7.06**, p 001); (iii) no significant intervention effects could be detected on any emotion knowledge skills (F(1,84)= 10.80). However, as compared to the control group, it was found that (iv) the intervention improved the level of children’s compliance, cooperation, problem solving, feeling expression (F(1,93)= 29.23**, p 001.), and (v) the level of teachers’ discipline strategies, emotional support, problem solving, and preventing misbehavior F(1,5)= 8.24*, p 05; F(1,5)= 30.42**, p 001; F(1,5)= 31.20**, p 001; F(1,5)= 35.07**, p 001). At the end of the study, it was found that PATHS-Preschool was an effective program in terms of improvement of children’s social emotional competence and to lay groundwork for a comprehensive evaluation of the program as a preventive intervention for Turkish children.

Key Words: Social and Emotional Competence, Preschool Children, Preventive Intervention, Social Problem Solving.

Bu çalışmada, Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi- Okulöncesi programının okul öncesi çocuklarının sosyal becerileri üzerinde etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi’ne bağlı kurum anaokullarının 5–6 yaş sınıflarına devam eden 95 çocuk ve 7 öğretmen yer almıştır. Ön test-müdahale-son test düzeninde yürütülen çalışmada çocukların sosyal ve duygusal yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla, Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi - Okulöncesi Değerlendirme Seti, Head Start Yeterlilik Ölçeği (Öğretmen Versiyonu) ve Kusche Duygu Envanteri kullanılmıştır. Çocukların ve öğretmenlerin sınıf içindeki davranışlarını değerlendirmek için, Öğretim Stili Değerlendirme Ölçeği ve Sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda ADSD-Okulöncesi programının deney grubundaki çocukların dikkat/konsantrasyon becerilerini (F(1,93)= 6.24*, p 05), sosyal duygusal yeterliliklerini (F(1,93)= 11.69*, p 05; F(1,93)= 29.23**, p 001) ve sınıf kurallarına uyumlarını, iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde attırdığı (F(1,93)= 29.23**, p 001.), saldırganlık/yıkıcı davranışları anlamlı derecede azalttığı (F(1,93)= 7.06**, p 001) ortaya çıkmıştır. Ancak kontrol ve deney grubundaki çocukların duygu kelime dağarcığı seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (F(1,84)= 10.80). Müdahale programını uygulayan öğretmenlerin, disiplin, duygusal destek, sosyal farkındalık, problemleri önleme/ortadan kaldırma ve problem çözme becerilerinde de anlamlı derecede artış olduğu belirtilmiştir (F(1,5)= 8.24*, p 05; F(1,5)= 30.42**, p 001; F(1,5)= 31.20**, p 001; F(1,5)= 35.07**, p 001).

Anahtar Kelimeler: Sosyal ve Duygusal Yeterlilik, Önleyici Müdahale, Problem Çözme, Saldırganlık.