Huzurevinde kalan yaşlıların ve bakımverenlerin bakıma katılıma ilişkin görüşlerinin incelenmesi


KOCAÇAL E., EŞER İ. , AKTAN G. G.

6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019