Türkiye Çayır Meralarının Durumu ve Ülke Tarımının Geleceğindeki Yeri


Avcıoğlu R., Kır B.

Other, pp.32-37, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.32-37

Abstract

Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi ve doğal kaynaklarımızın korunması , büyük ve küçük baş çiftlik hayvanlarımızın temel yem kaynağını oluşturan meralarımızın etkili ve rasyonel kullanımına doğrudan bağlıdır. Ülkemizdeki hayvan varlığımız, mevcut yem kaynaklarımızın ve otlatma alanlarımızın kapasitesinin çok üzerinde olduğundan, özellikle son asırda gerçekleşen aşırı otlatmalarla meralarımızın tümüyle dejenerasyona uğradığı ve benzeri durumun tüm Ortadoğu ülkelerinde izlendiği, bu yem alanlarının bitki örtülerini kaybettikleri önemli bir gerçektir. Otlatma alanlarının kaybedilmesinde sadece otlayan hayvanların olumsuz etkileri değil, hızlanan su ve rüzgar erozyonu nedeniyle yararlı türlerin azalıp, istila edici ve otlatma değeri olmayan bitkilerin çoğalması da olumsuz etkiler olarak dikkati çekmektedir. Ulusal bir felaket boyutundaki bu sorunun tüm yönleriyle ele alınarak, teknik olduğu kadar ekonomik ve sosyal açıdan da irdelemek ve mera kanununun gereklerini hızla yerine getirmek gerekmektedir.