HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SERBEST ZAMAN AKTİFLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

DEMİREL BOZKURT Ö. , YAĞIZ ALTINTAŞ R.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33715/inonusaglik.848998
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi

Abstract

Öğrencilerin, üniversite yaşamlarında kazandıkları sağlığı geliştirme davranışları eğitim dönemlerinde şekillenmektedir. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile serbest zaman aktifliği arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İzmir’de bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenimine devam eden 503 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II ve Serbest Zaman Egzersiz Anketi kullanılarak toplanmıştır. Serbest Zaman Egzersiz Anketi puan ortalaması ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II ölçeği toplam ve sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim ve stres yönetimi alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Fiziksel aktiviteye dayalı seçmeli ders alan öğrencilerin Serbest Zaman Egzersiz Anketi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II puan ortalamaları daha yüksek bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Özellikle toplum sağlığının sürdürülmesinde ve korunmasında önemli sorumluluğu olan hemşireler için olumlu davranışların eğitim sürecinde kazanılması önemlidir. Fiziksel aktiviteye dayalı seçmeli derslerin hemşirelik eğitiminde yer alması sağlanmalıdır.