Major Complications and Nursing Care of Patients Implanted Left Ventricular Assist Device


Demir Korkmaz F. , Çeliktürk N.

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci., cilt.32, ss.130-138, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 32 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci.
  • Sayfa Sayıları: ss.130-138

Özet

ÖZET Kalp yetersizliği morbidite, mortalite ve sağlık harcamaları ile

ilişkili önemli bir halk sağlığı sorunu olup tedavisinde çeşitli seçenekler

bulunmaktadır. Sol ventrikül destek cihazları son evre kalp yetersizliğinde

kalp nakline alternatif sık kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Sol ventrikül

destek cihazları hem kalp nakli bekleyen hastalarda uygun donör

bulununcaya kadar geçici bir tedavi olarak hem de hastanın kalp nakli

için uygun olmadığı durumlarda .mür boyu sürecek bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Bu tedavi seçeneğinde sağ kalım oranları oldukça yüksek

olmakla birlikte hastaların klinik takip ve sistematik bakımları kritik

önem taşımaktadır. Sol ventrikül destek cihazları hayat kurtarıcı bir tedavi

seçeneği olmakla birlikte bu hastalar ileri evre kalp yetersizliği, açık kalp

cerrahisi tekniği ve implante edilen cihaz nedeniyle major komplikasyonlar

yaşayabilirler. Bu hastalarda g.rülen major komplikasyonlar kanamalar,

kardiyak aritmiler, enfeksiyonlar ve nörolojik olaylardır. Bu

komplikasyonlar yaşam kalitesini ve sağ kalımı etkilemektedir. Bu sebeple

sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastalarda, ameliyat sonrası

dönemde komplikasyonların yönetimi odak nokta haline gelmektedir.

Bu komplikasyonların yönetimi kolay olmamakla birlikte hemşireler bu

komplikasyonların nedenleri, belirtileri ve uygun hemşirelik bakımı hakkında

ileri düzeyde bilgi ile donatılmalıdır. Aynı zamanda bu komplikasyonların

yönetimi için hemşirelerin sol ventrikül destek cihazlarının

teknolojisi hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu makalede

sol ventrikül destek cihazı implantasyonundan sonra g.rülen major

komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı ele alınmaktadır.

Anah tar Ke li me ler: Kalp destek cihazları; hemşirelik