Mavi ve Kırmızı Işığa Maruziyetin Sporcularda Biceps Brachii Kasının Maksimal İstemli Kas Kasılma Düzeylerine Olan Etkisinin Araştırılması


BİNBOĞA E. , TOK S., MUNZUROĞLU M. , CANÜZMEZ A. E. , DAL N.

14 th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 Kasım 2016