Status of above-ground pests in organic vegetable production under greenhouse conditions in İzmir province


Güncan A., Madanlar N., Yoldaş Z. , Doğan F., Tüzel Y.

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.34, pp.545-555, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology
  • Page Numbers: pp.545-555

Abstract

Experiments according to principles and methods for organic agriculture were conducted at Ege University Faculty of Agriculture (İzmir) between 2005 and 2008 in polyethylene (PE)-covered greenhouses. Side and roof ventilation of greenhouses were covered with insect net. Lettuce (cv. Paris Island) (2005-2006) was grown in two winter periods, tomato (cv. Gökçe) (2006-2007) and cucumber (cv. Sardes) (2007-2008) were grown in two spring growing periods for each. Cultural methods for pest management were applied before seedling transfer. Weeds and plant remains were removed carefully during production cycles regularly. Yellow sticky traps were used during growing periods. Observations were made once a week to monitor the pests. Thrips, aphids, leafminers and spider mites were observed as pests. Population of whiteflies was not high enough to damage plants and leafminers were not important because of removal of the damaged leaves and yellow sticky traps in all three plant cultures. Aphids did not cause any damage in all two growing periods of lettuce and tomato and first growing period of cucumber. However, notable damages of spider mites, thrips and aphids were encountered in second production period and they were suppressed by application of potassium soap and sulfur. As a conclusion, yield data obtained in all growing seasons showed that organic lettuce, tomato and cucumber production could be realized under greenhouse conditions when the pests are under control in our region. 

Çalışmalar organik tarım ilke ve yöntemlerine göre 2005–2008 yılları arasında, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (İzmir)’ne ait polietilen örtülü seralarda yürütülmüştür. Seraların yan ve çatı havalandırmaları böcek tülü ile kapatılmıştır. Her biri iki dönem olmak üzere kış yetiştiriciliği olarak marul (cv. Paris Island) (2005-2006) ve ilkbahar yetiştiriciliği olarak domates (cv. Gökçe) (2006-2007) ve hıyar (cv. Sardes) (2007-2008) üretimi yapılmıştır. Serada zararlı yönetimi amacıyla, kültürel önlemlerin uygulanmasına bitkiler dikilmeden önce başlanmıştır. Yabancı otlar ve bitkisel artıklar üretim dönemlerinde seradan dikkatlice uzaklaştırılmıştır. Bütün üretim döneminde sarı yapışkan tuzaklar kullanılmıştır. Zararlı olarak thripsler, kırmızıörümcekler, yaprakbitleri, ve yaprak galerisinekleri görülmüştür. Zararlılarla ilgili haftalık gözlemler yapılmış ve zararlıların yoğunluğu kaydedilmiştir. Her üç bitkide de beyazsinekler sorun olmamıştır ve yaprak galerisinekleri, galerili yaprakların elle toplanarak seradan uzaklaştırılması ve sarı yapışkan tuzaklar sayesinde yoğunluklarını arttıramamışlardır. Marul ve domatesin tüm üretim dönemleri ile hıyarın birinci üretim dönemlerinde yaprakbitlerine rastlanmamıştır. Ancak, ikinci hıyar üretim döneminde kırmızıörümcekler ve thripsler başta olmak üzere yaprakbitlerine rastlanmış ve bu zararlılar kükürt ve arapsabunu uygulamaları ile baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen verim değerleri dikkate alındığında, bölgemizde zararlıları kontrol altında tutarak örtüaltında organik marul, domates ve hıyar yetiştiriciliği yapılabileceği sonucuna varılmıştır.