Obezitenin Psikososyal Boyutunun Bütüncül Yaklaşımda Gözden Geçirilmesi


ÖZGÜR G. , ÖZTÜRK TURGUT E. , EYRENCİ E. M.

Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye