Seyitömer Höyük Boyalı Phryg Keramiği


Yavuz S.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.113-133, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.113-133

Özet

Seyitömer Höyük, 160 m çapında ve 23.5 m yükseklikte olup, Kütahya il merkezinin 25 km kuzeybatısında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Seyitömer Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü’ne bağlı kömür işletmesi alanında bulunmaktadır. Genellikle Pers Dönemi’ne tarihlendirilen sur dışında yer alan oda içlerinde in-situ durumda Phryg keramiği ele geçerken, sur içinde yoğun bir 5. ve 4.yy. etkisi gözlenmektedir. Bu dönemde höyüğün üst düzlemi, oldukça iyi tesviye edildiği için, mimari öğelerin neredeyse tamamı tahrip olmuş ve bu tahribatından dolayı sadece karışık olarak malzeme saptanmış ve bir bütün mimari ile bağdaştırılamamıştır.Seyitömer Höyük Phryg Keramiği boyalı ve yalın olmak üzere iki ana grup oluşturur. Boyalı keramik formlarını yonca ağızlı testiler ve dinos oluşturur.Seyitömer Höyük’te ele geçen çoğu keramik örneği ne yazık ki bir mimari öğeyle birleştirilemediğinden her ne kadar net ve kesin tarihler atanamasa da; form özellikleri, yüzey işlemleri, boyama stilleri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, diğer Phryg yerleşimlerindeki keramik ile karşılaştırıldığında, M.Ö. 9. yy’dan itibaren Pers dönemine kadar Phryg Dönemi’ni yansıttığı yadsınamaz bir gerçektir.